องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.พะเนา คณะกรรมการชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สภ.มะเริง รพ.สต.มะเริงน้อย โรงเรียนบ้านพะเนา กศน.ตำบลพะเนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา สาขาหัวทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่ ประธานแม่บ้าน ทุกหมู่และประชาชนตำบลพะเนา ร่วมประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงความต้องการ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความคุ้มค่ามากที่สุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเน
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา