องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา
รายละเอียด : วันที่ 1 ธันวาคม 2565 อบต.พะเนา ร่วมกับ สภ.มะเริง,รร.บ้านพะเนา,รพ.สต.มะเริงน้อย อบรมเด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านพะเนา ให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ขอขอบคุณนายกพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายก อบต.พะเนา และคณะผู้บริหาร,ปลัดพรชัย อิ่มหาญ ปลัด อบต.พะเนา และสมาชิกสภา อบต.พะเนา ที่ได้ผลักดันและสนับสนุนโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา ให้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ขอขอบคุณ ดร.รำไพมณี วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนา และคณะครูทุกท่านที่ได้กรุณานำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 เข้ารับการอบรม ขอขอบคุณ พ.ต.ท.วรวิทย์ วิจิตรจริยา รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.มะเริง ที่ได้เสียสละเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ขอขอบคุณ คุณหมอนุ้ย ธาราทิพย์ ทัพพพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านพระ โดยการประสานงานของ รพ.สต.มะเริงน้อย ต.พะเนา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา