องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ ประจำปี 2565 หลักสูตรการทำมาลัยผ้าขาวม้า
รายละเอียด : วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้พิการ ประจำปี 2565 หลักสูตรการทำมาลัยผ้าขาวม้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา