messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
star ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลพะเนา
สินค้า otop ตำบลพะเนา

สิน
สินค้า otop ตำบลพะเนา
กลุ่มแหนมหมูสดบ้านหนองสายไพร 59 หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางอุบล แก้วมะเริ โทร : (09) 847-1249 เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา จำนวนสมาชิก 16 คน การจัดการ กลุ่มเริ่มต้นมาจากในสมัยก่อนชาวบ้านยุคก่อน ๆ ได้มีการทำแหนมมาระยะหนึ่ง แต่ไม่ได้มีลักษณะเป็นกิจกรรม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2542 สมาชิกคนหนึ่งได้เล็งเห็นว่าน่าจะมีการรวมกลุ่ม เพื่อที่จะทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อหารายได้เสริม จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น ชุมชน 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. กลุ่มแหนมหมูสดบ้านหนองสายไพร 3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะเนา การรวมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านในหมู่บ้านซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว อาชีพหลัก ทำนา
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะเนา


กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะเนา
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะเนา 36 หมู่ 5 บ้านพะเนา ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ : คุณสายบัว สาระไทย โทร : 08 1470 1229, 08 1489 1132 อีเมล: pherapat_ki@hotmail.com เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 40 คน การจัดการ เริ่มมาจากผู้นำกลุ่มได้ทำกิจการผลิตผ้าไหมส่งขายตามร้าน แต่ต่อมาความต้องการสินค้าจากผู้ต้องการสินค้ามีจำนวนมากขึ้นจากชื่อเสียงและคุณภาพ ทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการของตลาด จึงมีความคิดว่าน่าจะทำเป็นกลุ่มอาชีพขึ้น และรับสมัครสมาชิกเข้ามาทำงานในกลุ่มเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. กลุ่มแหนมหมูสดบ้านหนองสายไพร 3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพะเนา การรวมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านในหมู่บ้านซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา