องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานการเงินและบัญชี
photo ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ที่รับรองจากหน่วยตรวจสอบแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ที่รับรองจากหน่วยตรวจสอบแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file งบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file งบทดลอง และรายงานรับ-รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 226
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา