องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 452
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2560 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2558 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2557 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2556 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2555 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2554 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 362
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา